צריך להציג את גרמין? Garmin היא חברת שעוני הריצה, מחשבוני הרכיבה, והיום עוד הרבה דברים נוספים- למשל טריינרים (רכשה את טאקס). המובילה העולמית ללא ספק בתחום מחשוב הספורט!

Garmin

צריך להציג את גרמין? Garmin היא חברת שעוני הריצה, מחשבוני הרכיבה, והיום עוד הרבה דברים נוספים- למשל טריינרים (רכשה את טאקס). המובילה העולמית ללא ספק בתחום מחשוב הספורט!