נתחיל מהסוף- הרשימה של נני מעוז (“רשימה א’) ניצחה עם 51.31% מהאלקטורט (לא מהקולות- אלא מאלקטורט המשוקלל, על כך בהמשך) לעומת 47.42% לרשימה של אילן תמיר (“רשימה ב'”). כשניסיתי לברר עם מעורבים בבחירות מה קורה שם ביום הבחירות התשובה של כולם היתה: “בלאגן. הביאו עורכי דין ויש בלאגן”…

מאת: גיא חלמיש

בכתבה קודמת (איגוד האופניים או איגוד בעלי הקבוצות?) כתבנו שהאיגוד לא מייצג את הרוכבים ואפילו לא את 44 קבוצות האופניים שבו. כעת שימו לב לזה- חלק עיקרי מהבלגן הזה הוא ביטול 12 קבוצות מה 44 מהחברות באיגוד לקראת הבחירות. לא רק זאת- היה גם ניסיון לפסול את הצבעתן של 29 קבוצות מתוך 44 מלהצביע! נסיון שלא צלח.

כיצד הצביעו הקבוצות השונות?

הבחירות הן חשאיות, אולם להערכתנו זו תמונת ההצבעה. בירוק- מצביעים לנני מעוז והקבוצות הגדולות של בניהם: דובינסקי/צחור/אידלסון/בויגן, ורד דשא ואחרים (רשימה א’), ובכחול לרשימה של אילן תמיר, גיא באומל, אילן אולמן, והרבה קבוצות קטנות (רשימה ב’). אני העתקתי את הרשימה לאקסל מהמקור שהכינו אנשי האיגוד ובתוכה מספר חברי האיגוד המשלמים של כל קבוצה.

בוטלה חברותן באיגוד של כ12 קבוצות קטנות

כל כדור השלג הזה החל כשרשימה ב’ ביקשה להוציא את “אופניים בשביל הגליל” של סירקין- היות שזו נסגרה. אז באה רשימה א’, וטענה שאם עושים בדיקה על זכאות קבוצה אחת, יש לעשותה על כל הקבוצות, מה שלדברי ורד דשא נתקל בסירוב של ועדת הבחירות.

בסופו של דבר, הצליחה רשימה א’ להוביל את הבדיקה והיא התקיימה- וכך התברר שהיתה טעות בכל המסגרת על פיה התכוננו לבחירות האלה: ע”פ תקנון האיגוד, ובניגוד להנחיות שפעלו לפיהן שתי הרשימות לפני הבחירות. רק קבוצות עם יותר מ 10 חברים משלמים זכאיות להיות חברות באיגוד וברור שמכוח היותן חברות יש להן זכות לבחור (עוד סעיף תקנון חבוי שמייצר הפחתה בכמות הבוחרים באיגוד וריכוז הכוח בידי המעטים שכן מתעסקים בו…).

בתוך 12 הקבוצות שנפסלו הרוב תומכות בקבוצה ב’ שהתאפיינה בתמהיל של ריבוי קבוצות קטנות. הקבוצות שבוטלה הצבעתן: בייקוואי, טים מצמן, בשביל אופניים בגליל, The Buttons, טים סילה, VCI, Team Sport Clinic, מומנטום, Xtrim, חברי האקדמי, מייק בייק, הנעה בהנאה.

הפרש הניצחון בבחירות לטובת קבוצה א’: 3.49%, אבל ההפרש בין מצביעי א’ לב’ מאלה שנפסלו הוא 2.56 לטובת ב’. כלומר- אם היו מצביעות כל אלה, ההפרש בבחירות הסופיות היה יורד לרמה זעומה ממש של פחות מ 1%!.

הודעת ועדת הבחירות לאחר השלמת הספירה

הנה סיכום הבחירות לפי הודעת ועדת הבחירות.

שימו לב לשורות האלה: “.2. במהלך אסיפת הבחירות הועלתה טענה כי על פי הפרסומים שקדמו לבחירות באתר האיגוד לא רשאי מיפה כח להצביע אלא לקבוצה אחת, 3. ע”פ תקנון האיגוד לא קיימת ההגבלה הזו…”

מי שלא מכיר את הדברים מבפנים עלול לחשוב בטעות שזה עוד איזה עניין של עכברי תקנונים ועורכי דין. גם אני כשקראתי לראשונה את הסיכום הזה, זה בכלל לא הטריד אותי- בלי להכיר זה נראה כמו עוד שורה שאתה מרפרף עליה בלי לתת עליה את הדעת יותר מדי. עוד נחזור למשפט הזה בהמשך.

המשפטיזציה והסגנון

לאחר הפסילה של סירקין מלהצביע, שלח עו”ד מטעם רשימה א’ (זו שניצחה בסוף) מכתב. הוא נשלח על רקע כעס גדול מאוד ברשימה א’ על התנהלות ועדת הבחירות: “לא ברור מדוע סרבו לבדוק קבוצות אחרות ולכן ממש בשעה שלפני הבחירות היו חילופי מכתבים שבהם רשימה א’ התעקשה על בדיקה מלאה כזו. התברר לנו שהמידע הזה מצוי בידי ועדת הבחירות ורשימה ב’, ורשימה א’ לא ידעה אותו” אומרת ורד דשא מרשימה א’.

הנה המכתב:.  

ניסיון לשלול מ 29 קבוצות מתוך ה44 את ההשתתפות

בנוסף לפסילת 12 הקבוצות ניסו נציגי קבוצה א’ שניצחה, למנוע מ- 29 קבוצות (מתוך כלל 44 הקב’) מלהצביע, ע”י ביטול כל ההצבעות בייפוי כח. 27 מתוכן היו ברשימה ב’ ורק 2 ברשימה א’. וועדת הבחירות דחתה את הניסיון הזה.

הניסיון הזה בוצע על בסיס השורה בהוראות לקראת הבחירות בה נקבע ש”לכל קבוצה יהיה נציג אחד בלבד ולא יוכל להיות נציג אלא של קבוצה אחת בלבד”.

נסביר: היות וקבוצות רבות נמצאות בפריפריה מקובל באיגוד ומותר להצביע באמצעות ייפוי כוח- מנהל קבוצה נותן לנציג רשימה מכתב ייפוי כח והיא מפקידה את הצבעתו בה. כך לא חייבים כל 44 ראשי הקבוצות (שהפכו בינתיים ל 32) להגיע פיזית לישיבה הזו ולשרוף ימי עבודה מצטברים- רק בשביל לאמר לאיזה משתי הרשימות הם מצביעים, והצבעתם מתקבלת.

יש שתי דרכים לראות את זה: אחת אומרת שזה עניין פרוצדורלי לחלוטין, וכוונת המשורר במשפט הזה היא שכל קבוצה מצביעה פעם אחת- ועל ידי נציג אחד, אבל יכולה לעשות את ההצבעה האחת הזו עם ייפוי כח, שהוא בסה”כ אמצעי לחסוך זמן לכל המצביעים פה.

הגישה השנייה, שדיברתי עליה ארוכות עם ורד דשא לפני פרסום הכתבה הזו- היא שזה מהותי, ושזה חלק מהוראות רשם העמותות שמטרתה למנוע התערבות של גורמים שאינם מעורבים באמת במהות הפעילות והטיה של הבחירות. טענת המהות אומרת שמי שזה באמת חשוב לו צריך להגיע ולהשתתף כדי להצביע. עוד טענה שקיבלתי לאחר פרסום הכתבה הוא שבבחירות הקודמות יישמו את הגישה הזו דווקא.

צולם בהצבעה על פיזור הדירקטוריון

איפה סילבן אדמס בסיפור

לבחירות האלה יש פן נוסף: סילבן אדמס הביע תמיכה מפורשת ואמון בקבוצה שהפסידה. ביחד עם מעורבותו הוא הסכים לפעול להגדיל את תקציב האיגוד בכ-2 מליון ש”ח, לנסות לגייס גורמים נוספים שיתמכו בו. זה סכום אדיר ביחס לתקציב האיגוד -כ6 מ’ ש”ח, שחלק לא קטן ממנו צבוע מראש בניגוד לסכום חיצוני כזה שמאפשר פעולה חדשה וחופשית יותר. סילבן לא זקוק לאיגוד, ועתה יש סכנה שהוא יתרחק מהאיגוד ופועלו.

פרשנות-

  1. מנגנון המנדטים המשוקלל מוטה ופוליטי- עוד לפני הבחירות האלה, כפי שהוסבר בכתבה קודמת– היות ובעלי הבחירה בו הם בעלי הקבוצות בלבד ולא כלל הרוכבים המשלמים דמי חבר לאיגוד. גם מתוך בעלי הקבוצות, הבחירה היא על בסיס חישוב מנדטים משוקלל, שמכריע את הבחירות ומטה אותן לצדם של כמה אנשים בודדים- דובינסקי, אידלסון, גל צחור ובויגן- תומכי רשימה א’. על בחירות כאלה אפשר לאמר- גם בסוריה וברוסיה יש בחירות…
  2. שאפו למפסידים בבחירות- הפער הקטן יחסית על פיו הוכרעו הבחירות השנה (3.49% ללא 12 הקבוצות שנפסלו והיה יורד ל 1% אם לא היו נפסלות), ממחיש עד כמה קריטי “מנגנון המנדטים” המוטה הזה, והוא זה שהכריע את הבחירות. לטעמי- משמעותו דווקא הישג ענק לקבוצה המפסידה- הם נכנסו למגרש הבנוי לייצר הפסד הרבה יותר משמעותי מכך.
  3. הנסיון לנטרל את בחירת 29 הקבוצות- בעיני, קשה לתאר במילים קשות מספיק את הניסיון הזה, (של קב’ א’ שניצחה) לבטל את הצבעת של רוב הקבוצות בישראל בבחירות לאיגוד רק משום שרובן הצביעו נגדה (ברגע האחרון, כמחטף, ולמרות שהם עצמם הביאו שני ייפויי כח). בעיני זה כתם שיזכר לדראון בחירות באיגוד. טוב שנדחה על ידי הוועדה.
  4. הסגנון המשפטי, המאיים והתוקפני כלפי אנשי ועדת הבחירות ואנשיה, בפנייה קשה על הרמה האישית שלהם ויושרתם, מאוד מטריד אותי. אם גורמים שפועלים במדיניות הציבורית שלנו יהיו חשופים להתקפות חסרות מעצורים כאלה, הציבור יפגע מכך ששומרי הסף פשוט לא יוכלו לעמוד לטובתו.
  5. ביטול הצבעת 12 קבוצות אופניים- כמעט שליש מהקבוצות באיגוד- מטריד, בעייתי בעיתוי ובמצב בו וועדת הבחירות רשמה אותן והמתמודדים פעלו בתקופה האחרונה למולן בהתאם לכך. יחד עם זאת היא אכן נובעת מהתקנון ובסוף לא הטה את הבחירות כשלעצמו. לטעמי הסף של מינימום 10 חברים משלמים לחברות קבוצה באיגוד הוא עוד כלי שמנטרל את הדמוקרטיה באיגוד, גורם לניכור כלפיו והפיכתו לכלי של מעטים. ראוי שהבחירות יחזרו ישירות לכל חברי האיגוד המשלמים ללא תיווך.
  6. הדחייה של אדמס- ביטלה כנראה הזדמנות שהוא היה מתגייס לטובת האיגוד. בדחייתם את אדמס, כנראה שגרמו מנהלי הקבוצות האלה להפסד הגדול ביותר שידע האיגוד עד היום.

 

המטרה מקדשת את האמצעים?  

הבחירות האלה הדגימו מצב עצוב- לא בחלו פה בכלום בדרך להשגת הניצחון. בבחינת המטרה מקדשת את כל האמצעים כולל אלה שיפגעו פגיעה באיגוד עצמו, ובמיוחד הניסיון לפסול את הצבעת רוב קבוצות האיגוד. הודגמה בבחירות האלה כוחנות, השמצות, שימוש אינטנסיבי בעורכי דין ואיומים משפטיים. הבחירות באיגוד האופניים נתנו לנו הצצה להתנהלות שאין בה שום דבר מהערכים הדמוקרטיים בבחירות תקינות, ובערכים הספורטיביים של תחרות הוגנת שהיינו מצפים ממאמנים (אנשי חינוך וספורט) לפעול לאורם.

בהצלחה לדירקטוריון האיגוד החדש!

בין הנבחרים של קבוצה א’ יש גם אנשים ראויים וטובים! ואני בטוח שחלקם לא היו מודעים לדברים הכתובים פה (בדיוק כמו רוב הקוראים ובדיוק כמוני לפני שהחל התחקיר לכתבה הזו). אנחנו צריכים הרבה יותר ערכים של הגינות, יושרה וספורטיביות במערכת וכעת עומדת לפתחם השאלה היא מה הם יעשו כעת, גם ביחס לדברים האלה שקרו, וגם ביחס להמשך דרכם באיגוד?

אני מקווה שהדירקטוריון החדש יפתיע. שהאנשים הטובים שבתוכו לא יפעלו רק כמשרתיהם האוטומטיים של מנהלי הקבוצות שמושכים בחוטים מאחורי ולפני הקלעים, אלא כמקדמי האינטרס של ענף האופניים בכללתו, ובעיקר של הרוכבים עצמם. זה יכול להתחיל רק מתיקון יסודי של הקלקולים שחשפנו לאחרונה.

מילה אישית אחרונה

אני לא נרתע ולא ארתע מלהביא את המידע לציבור, גם במחיר השמצות והתנגדויות- זה קרה ויקרה לאחר כל כתבה שאינה משרתת את האינטרסים של מישהו ומביאה מידע או דיעה לא מכובסת לציבור. אני לא עושה חשבון תועלתני לעצמי או לבייקפאנל כשאני כותב על הדברים האלה, מאחר וברור שיהיו רבים שיכעסו עלי. אבל אני מאמין בערכים דמוקרטיים, בזכות הציבור לדעת, ובחופש הדיבור והשיח. במיוחד- חשוב לי ענף האופניים ואני מנסה להתבונן עליו במבט עצמאי שלי, מעל ומעבר לאינטרסים השונים שיש בו. אני שמח על כל תגובה עניינית- בין אם היא תומכת בדעותי או חולקת עליהן ומציגה דעה אחרת. אנא בתגובתיכם- שמרו על מסגרת דיון ראויה ומכבדת.

מאת: גיא חלמיש

 

אהבתם? עקבו אחרינו בטלגרם!

מומלץ: לחצו פה לקבל את ערוץ BIKEPANEL בטלגרם!