Bold Bikes

אופני בולד הם אופניים מיוחדים מאוד- זו חברת בוטיק שוויצרית המתמקדת ברכיבת שבילים ואנדורו. הבולם שלהם מוחבא בתוך השלדה. זה הופך אותם ליפהפיים ממש ושונים לגמרי מהעדר. הנקיון העיצובי של חברת הבוטיק השוויצרית הזו הוא רק אחד משורה של פיצ'רים מעניינים שיש בהם.